[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Před 27 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Nový fenomén esporty

Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Před 34 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství. 

Před 43 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Před 46 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Před 49 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Časy se mění…

Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Před 77 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Cukr patří do skupiny sacharidů, které jsou společně s tuky a bílkovinami hlavními živinami pro lidské tělo.

Před 87 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Pohybové aktivity, míra fyzického zatížení a její vývoj, pasivní a aktivní složka náplně volného času, formy a kvalita sportování apod., o všechno jsou oblasti, které mě dlouhodobě zajímají.

Před 99 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: J. Kejval se znovu sám postřelil

Tento týden jsem si se zájmem přečetl stanovisko Výkonného výboru České unie sportu (VV ČUS).

Před 101 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Sousloví zdravý životní styl je v posledních desetiletích velmi frekventované.

Před 125 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

V komentáři Dbáme doporučení WHO k pohybu? (10 1. 2023) jsme porovnávali, jestli je v životě našich dětí zastoupena fyzická aktivita v takové míře, jakou doporučuje Světová zdravotnická organizace.

Před 137 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Veden dlouhodobým zájmem o význam a úlohu pohybových aktivit v životě současného člověka jsem si se zájmem pečlivě prostudoval doporučení WHO.

Před 147 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Jak a kde získáváme vztah k pohybovým aktivitám?

V minulém komentáři (Pohybu v životě našich dětí rychle ubývá – 3. 1. 2023) jsem s politováním konstatoval, že sportovní činnosti se vůbec nevěnuje více než třetina dospělé populace a větší čtvrtina dětí a mládeže.

Před 151 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Zdeněk Ertl: Pohybu v životě našich dětí rychle ubývá!

Jak tráví děti svůj volný čas? Aktivně, nebo pasivně? Věnují se dostatečně přiměřeným pohybovým aktivitám?

Před 154 dny

Anketa

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano 12%
transparent.gif transparent.gif
Ne 33%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 55%
transparent.gif transparent.gif