Svátek má: Svatoslav

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Názor ministerstva spravedlnosti zpochybňuje poslední volbu Jiřího Kejvala

Druhá polovina loňského a začátek letošního roku byly v České republice obdobím největšího výskytu nemoci Covid 19.

V souvislosti s touto nepříjemnou a závažnou pandemickou situací řešila státní správa mnoho problémů a vydávala různá omezení, nařízení či opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. V záplavě těchto předpisů nebylo vůbec jednoduché se orientovat a bez pochybností jim rozumět.

Národní sportovní agentura je mimo jiné poskytovatelem sportovních dotací a musí tedy vědět, jestli statutární zástupce, podepsaný pod žádostí nebo pod jinými dokumenty, je legitimní, nebo již bez mandátu. V těchto souvislostech se Národní sportovní agentura, konkrétně její místopředsedkyně Markéta Kabourková, obrátila na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou s žádostí o stanovisko, jak to je s platností či zánikem mandátů statutárních zástupců sportovních spolků, do kdy platí prodloužení jejich mandátů, vyplývající z opatření v rámci nouzového stavu.V odpovědi paní ministryně je uvedeno, že „pravomoc závazného výkladu náleží pouze soudu a že tedy stanovisko ministerstva spravedlnosti je „toliko nezávazné a informativní“. Tuto skutečnost je samozřejmě třeba respektovat a je obsaženo i v následných doporučeních Národní sportovní ;agentury. O to víc je ale zajímavé, že když se k pochybnostem o trvání funkčního období Jiřího Kejvala vyjadřovaly soudy, byla jejich stanoviska velmi neurčitá a konstatovala, že aktuální rozhodnutí soudců vlastně nemají oporu v zákoně a jsou tedy do značné míry subjektivním názorem toho či onoho soudce či soudkyně. Oproti tomu je stanovisko ministerstva spravedlnosti velmi exaktní, cíleně odkazuje na konkrétní právní předpisy… a není ve shodě s vydanými soudními rozhodnutími.

Tento zajímavý „argumentační rozpor“ vede logicky k opakované otázce, zda na jaře letošního roku byl ještě Jiří Kejval skutečným statutárním zástupcem Českého olympijského výboru a jsou-li tedy všechny úkony, včetně svolání volebního Pléna, které v letošním roce učinil, platné. Z názoru ministerstva spravedlnosti vyplývá, že nikoli…

Oba dopisy, dotaz místopředsedkyně Národní sportovní agentury ze dne 1. července 2021 adresovaný paní ministryni Marii Benešové i odpověď na něj ze dne 15. července 2021 si můžete přečíst zde.


Zdeněk ErtlOznačili byste Rusko jako teroristický stát?

Ano
transparent.gif transparent.gif
28%
Ne
transparent.gif transparent.gif
44%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
28%