Svátek má: Iva

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

O krok blíže k branné připravenosti

Všechny výzkumy z poslední doby zaměřené na obratnost, fyzickou zdatnost a technické dovednosti dětí se shodují v tom, že tyto schopnosti u nich výrazně klesají.

Jsem přesvědčen o tom, že se nerodí jiné děti, než třeba před padesáti, nebo sto lety. Určitě se rodí stejné. Naopak současná společnost jim je schopná dát daleko víc možností, než třeba před sto lety. V čem je tedy problém poklesu výše uvedených schopností dětí? V rodině, ve škole, v celé společnosti? Asi trochu ve všem. Jisté je, že by se tomuto problému mělo věnovat daleko víc pozornosti. Přímo s tím souvisí i schopnost dnešních dětí úspěšně, bude-li to potřebné, zvládnout ve svém životě různé krizové situace.

Samozřejmě věřím v sílu a potřebu diskuzí či polemik, vždy je ale třeba, aby co nejdříve vedly k nějakým praktickým a hmatatelným výsledkům.

Jsem proto velmi rád, že se nám na cestě ke zvýšení úrovně brannosti podařilo udělat další praktické kroky.  V pondělí 30. května 2016 vyhlásilo Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který je zaměřen na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže do 18 let.

Cílem Projektu je přispět k tomu, aby stále více mladých lidí získávalo znalosti a dovednosti, které jsou spolu s fyzickou kondicí potřebné ke zvládání různých, stále frekventovanějších krizových životních situací, a tím se postupně kvalitativně zlepšovala branná připravenost občanů. V rámci projektu se budou děti prostřednictvím mnoha zajímavých sportovních odvětví učit orientovat a přežít v přírodě, zvládat vodní živel, zachraňovat kamarády v různých situacích, zacházet se zbraněmi atd.

Nepochybujeme o tom, že tento pilotní projekt potvrdí, že sport a brannost jsou spojené nádoby a že specifická, zejména branně technická sportovní odvětví mohou a měla by být hlavním nástrojem pro zvyšování branné připravenosti naší mladé generace.

Tento projekt je určen pro základní sportovní články, tedy sportovní kluby, tělovýchovné jednoty atd., které budou děti vzdělávat, trénovat, aktivovat a rozvíjet mnoha zajímavými způsoby. Zapojené děti dostanou mimo jiné i kvalitní nabídku využití volného času.

Příjem žádostí o finanční příspěvek bude probíhat do konce letošního června, vlastní realizace pak v období od 1. září 2016 do 31. října 2017.

Na realizaci projektu spolupracujeme s Českou unií sportu, finanční prostředky poskytl Český olympijský výbor z daňových asignací loterijních společností.

Projekt jsme mohli spustit jen díky významné podpoře současných partnerů a sympatizantů, těšíme se na příští spolupráci nejen s nimi, ale i se všemi dalšími, kteří se budou chtít realizovat na tomto poli společenské odpovědnosti.  

Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na www.sporty-cz.cz.

Zdeněk Ertl

Označili byste Rusko jako teroristický stát?

Ano
transparent.gif transparent.gif
26%
Ne
transparent.gif transparent.gif
49%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%