Svátek má: Svatoslav

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Zábava, nebo zdraví?

V sobotu mi zavolal kamarád, vrstevník, s kterým se dobře známe, ale poměrně dlouho jsme se neviděli. Dlouho se jako schopný trenér a manažer pohybuje ve sportovním prostředí.

Samozřejmě jsme mluvili obecně o současné koronavirové pandemii a s ní souvisejících zákazech, příkazech, opatřeních, důsledcích atd. Jak jinak, po chvilce už jsme byli v nám nejbližší, sportovní oblasti. Probrali jsme radikální utlumení sportovních aktivit, zrušení či přesunutí téměř všech blížících se vrcholných sportovních událostí včetně olympiády, zhodnotili jsme činy a postoje některých známých sportovců, těch, kteří se dobrovolně vzdávají svých smluvních odměn i těch, kteří se naopak uskromnit odmítají, ocenili jsme dobrovolné zapojení některých z nich do humanitárních a charitativních akcí, ale také jsme se snažili pochopit problémy v každodenním sportování dětí, kdy např. rodiče žádají od sportovních klubů zpět členské příspěvky, protože jejich děti teď prostě sportovat nemohou, a na druhé straně jsme vnímali složitou situaci sportovních klubů, které musí platit pronájmy hřišť, tělocvičen i jiných sportovišť, nebo je udržovat i když se v nich nesportuje, prodiskutovali jsme možné propouštění trenérů, správců hřišť atd., atd.

Pak se mě kamarád zeptal, jestli je důležitější, aby sport upevňoval zdraví, nebo aby přinášel zábavu. Bez rozmýšlení jsem odpověděl, že důležité je samozřejmě obojí. Kamarád souhlasil, ale jen tak podotkl – a co když si teď budeme muset vybrat? Rozloučili jsme se, popřáli si pevné zdraví a slíbili si, že jakmile to okolnosti dovolí, probereme všechno osobně.

Když jsem se následně trochu hýbal na zahradě, přistihl jsem se, že se mi do hlavy stále vrací jeho poslední otázka. Ano, k základním atributům sportu už od dob starověku patří zábava a zdraví, chcete-li fyzická kondice. Ve starověku i středověku byl sport zejména jedním z nástrojů přípravy bojovníků na válku, od které se odlišuje zejména tím, že musí mít jasná pravidla. Nebudeme asi pochybovat o tom, že dobře prováděná a zejména pravidelná sportovní aktivita má příznivý vliv na rozvoj fyzické kondice a tím samozřejmě na zdravotní stav každého z nás. Není ani bez zajímavosti, že v oblasti vrcholového a profesionálního sportu není tento přímý vliv tak jednoznačný, a to kvůli častým zraněním, přetěžováním organismu, a ne ojedinělým trvalým zdravotním následkům. Ale dobře, obecně jistě platí, že aktivní provozování sportu přináší i zdravotní benefity. Slovo aktivní je důležité i při hodnocení zábavnosti sportu. Někdo neudělá rychlejší krok, ale rád sedí v hledišti či u televize a s párkem a pivem v ruce mu sport přináší nejlepší zábavu. A někdo jiný sportuje aktivně a baví ho právě ta fyzická aktivita, která mu do krve pravidelně uvolňuje endorfiny. Je pravdou, že sportovní byznys je spojen hlavně s tou zábavou pasivní.Je ale velmi pravděpodobné, a měli bychom se na to všichni připravit, že v analogii s jinými odvětvími společenského života bude stát podporovat sportovní prostředí výrazně méně než doposud. Jak stát potom přistoupí k rozdělování sportovních dotací a co pro něj bude rozhodující? Bude podporovat zejména reprezentaci a prostřednictvím rezortních středisek a velkých sportovních svazů profesionální sport, nebo na druhé straně amatérské sportování dětí, pro které je sport nejen dobrou zábavou, ale také jedním z nejlepších způsobů zdravého životního stylu?

V poslední době jsme si jaksi zvykli, že je klid, prosperita a blahobyt. Přesto se nám mnoho věcí nelíbilo, ale nikdo si nepřipouštěl situaci, že by se státní dotace na podporu sportu mohly také snižovat. A ejhle, pravděpodobně jsme v situaci, kdy bude nejspíš třeba si uvážlivě stanovit priority, protože hojnost pro všechny prostě nebude. V tomto směru mě napadalo mnoho dalších otázek, na které jistě nebudou jednoduché odpovědi. Pak jsem si ale znovu vzpomněl na telefonát s kamarádem a najednou jsem ty odpovědi znal. Uvědomil jsem si totiž, že jsme si při loučení upřímně popřáli pevné zdraví a nikoli dobrou zábavu. I v oblasti sportu se bude muset stát co nejdříve rozhodnout, co za peníze, které do sportu dává, chce, a tomu pak cíleně přizpůsobit rozdělování státních dotací.  

Zdeněk Ertl


Označili byste Rusko jako teroristický stát?

Ano
transparent.gif transparent.gif
28%
Ne
transparent.gif transparent.gif
44%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
28%